පූජ්ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේසනා

PLEASE NOTE THIS SITE IS NOT PUBLISHED BY THE VEN THERO OR THE ANANDA BODHIYA TEMPLE , AND PUBLISHED BY A LAY PERSON WHO FOUND THESE TALKS VERY USEFUL

Ven Pathegama Sumanarathana Thero’s Talks  are hosted here for FREE DOWNLOADING and FREE DISTRIBUTION

Archive

CLICK HERE FOR  සදහම් කිරුල දේසනා 12 SADHAHAM KIRULA DARMA DESANA  

IF THERE ARE BROKEN LINK PLEASE WRITE IN THE COMMENTS

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w